Výpočet nemocenské pro OSVČ 2024 – kdy má podnikatel nárok na placenou neschopenku?

I podnikatelé (OSVČ, živnostníci), mohou mít nárok na placenou neschopenku. Musí si ale platit dobrovolné nemocenské pojištění (minimálně 3 měsíce, minimálně 216 Kč měsíčně). Na nemocenskou je nárok až od 15 dne neschopenky. Nemocenské dávky jsou ale obvykle jen minimální.

I podnikatelé (OSVČ, živnostníci), mohou mít nárok na placenou neschopenku. Musí si ale platit dobrovolné nemocenské pojištění (minimálně 3 měsíce, minimálně 216 Kč měsíčně). Na nemocenskou je nárok až od 15 dne neschopenky. Nemocenské dávky jsou ale obvykle jen minimální.

I podnikatel (živnostník, OSVČ), který onemocní, nebo kterému se stane nějaký úraz, může mít nárok na placenou neschopenku. Na rozdíl od zaměstnanců, je nemocenská pro OSVČ obvykle jen velmi nízká. A platí trochu odlišné podmínky.

Kdy má podnikatel nárok na placenou neschopenku?

Aby měl podnikatel nárok na nemocenskou, musí si platit nemocenské pojištění. Což je něco jiného, než zdravotní pojištění.

Pro OSVČ je povinné placení záloh na sociální a zdravotní pojištění (povinné to není jen u některých podnikatelů – například při zahájení podnikání u vedlejší činnosti, apod.).

Placení nemocenského pojištění je ale dobrovolné. Kdo si nemocenské pojištění neplatí, ten nemůže mít nárok na nemocenské dávky (a ani na dlouhodobé ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství, apod.).

Minimální nemocenské pojištění, je v roce 2024 stanoveno na 216 Kč (2,7% z 8 000 Kč). V řadě případů je možné platit i vyšší částku (pak je nárok i na vyšší nemocenskou – viz dále).

Nemocenské pojištění, musí být placeno minimálně 3 měsíce předem, před začátkem neschopenky.

Neschopenka OSVČ – na nemocenskou je nárok až po 14 dnech

Pokud podnikatel onemocní (nebo je v pracovní neschopnosti z důvodu nějakého úrazu), pak ale musí počítat s tím, že nemocenskou začne dostávat až po 14 dnech.

Prvních 14 dní neschopenky, platí zaměstnancům nemocenskou firma (zaměstnavatel). OSVČ ale nemá žádného zaměstnavatele, takže první 2 týdny mu nemá kdo platit nemocenskou.

Živnostníci mají nárok na nemocenské dávky, až od 15 dne. Nemocenskou jim platí stát (ČSSZ). Na nemocenské dávky, může být nárok až 380 dní (případně je možné i prodloužení neschopenky o dalších až 350 dní).

Kalkulačka: Výpočet nemocenské pro podnikatele (OSVČ, živnostníky) v roce 2024

Výpočet nemocenské (nemocenské dávky od 15 dne), se provádí z vyměřovacího základu.

Při minimální platbě 216 Kč měsíčně, je vyměřovací základ 8 000 Kč = nemocenská vychází stejně, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 8 000 Kč měsíčně. Nemocenská bude jen minimální.

Při vyšší měsíční platbě (maximální částka se odvíjí od vyměřovacího základu), je nárok i na vyšší nemocenskou. Téměř nikdy, to ale není srovnatelné s tím, na co má nárok zaměstnanec.

Kalkulačka nemocenská pro OSVČ 2024
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Délka pracovní neschopnosti
(celkem kalendářních dní)

Výpočet

Kolik je minimální nemocenské pro OSVČ v roce 2024?

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ, vychází v roce 2024 na 216 Kč měsíčně. V takovém případě, je vyměřovací základ pro nemocenskou jenom 8 000 Kč. Nemocenská je pak jen minimální.

Výpočet vychází stejně, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 8 000 Kč měsíčně (tedy méně, než je polovina minimální mzdy).

Minimální nemocenská pro OSVČ 2024:

  • První měsíc na neschopence, je nárok na nemocenskou jenom od 15 do 30 dne (platí se 60%), minimální částka je 2288 Kč za 1. měsíc
  • Druhý měsíc na neschopence, je nárok na nemocenskou již po celou dobu (platí se 66%), minimální částka je 4710 Kč za 2. měsíc
  • Třetí měsíc na neschopence, a také i všechny další měsíce, je nemocenská 72%, minimální částka je 5130 Kč za 3. měsíc (a dále)

Zvýšení nemocenské pro podnikatele (OSVČ) – jak získat vyšší nemocenskou?

Aby měl podnikatel vyšší nemocenskou (než je výše uvedené minimum), pak by si musel platit vyšší platby na nemocenské pojištění. To je ale možné jenom v některých případech.

Nemocenské pojištění, může být jenom 2,7% z vyměřovacího základu. Při minimálních odvodech na sociální pojištění (v roce 2024 je minimální sociální pojištění 3852 Kč), je možné platit maximálně 357 Kč měsíčně (vyměřovací základ je 13 191 Kč).

Na vyšší nemocenskou, by mohl být nárok jen při vyšším vyměřovacím základu. Což ale znamená i vyšší odvody na sociální pojištění.

Jaké jsou podmínky a omezení u neschopenky pro OSVČ?

Podmínky a omezení, které se vztahují na neschopenku OSVČ jsou podobné, jako u zaměstnanců. Během neschopenky, nesmí podnikatel osobně vykonávat podnikatelskou činnost (stejně jako zaměstnanci nesmí pracovat v zaměstnání, pro které je vystavena neschopenka).

Je možné přerušení podnikání (nebo je možné požádat o „odpuštění“ záloh). Pokud má podnikatel zaměstnance, nebo pokud jenom vystavuje faktury, tak může v podnikání pokračovat i během neschopenky.

I podnikatel (OSVČ), musí během neschopenky dodržovat nařízený léčebný režim. A povolenou dobu vycházek.

Vycházky může povolit ošetřující lékař na do maximálně 6 hodin za den (v době od 7:00 do 19:00).

Mimo dobu vycházek, musí být živnostník doma (resp. na nahlášené adrese), kam může přijít i kontrola.

OSVČ v režimu paušální daně a nárok na nemocenskou

Pokud je podnikatel v režimu paušální daně (jedna platba, která zahrnuje sociální a zdravotní pojištění a daň), tak si pro nárok na nemocenskou musí také platit navíc ještě dobrovolné nemocenské pojištění.

Nemocenské pojištění není zahrnuto do paušální daně, a musí se tedy platit samostatně (stejně, jako u všech ostatních podnikatelů).

Podnikatelé v režimu paušální daně mohou platit buď minimální měsíční částku (219 Kč) nebo maximálně 410 Kč (nebo si mohou zvolit i jinou částku v tomto intervalu).

Mohlo by vás také zajímat...