Jak probíhá exekuce? Co může a co nesmí exekutor zabavit? Jak se bránit?

Při exekuci má exekutor poměrně velké pravomoci. Může nařídit exekuci na mzdu, na účet v bance nebo majetek. Existuje ale řada omezení, co nesmí zabavit (nezabavitelná částka, nezabavitelné vybavení domácnost, někdy nesmí ani zabavit dům/byt). Na postup exekutora je možné podat stížnost. Nebo se u soudu bránit proti exekuci.

Při exekuci má exekutor poměrně velké pravomoci. Může nařídit exekuci na mzdu, na účet v bance nebo majetek. Existuje ale řada omezení, co nesmí zabavit (nezabavitelná částka, nezabavitelné vybavení domácnost, někdy nesmí ani zabavit dům/byt). Na postup exekutora je možné podat stížnost. Nebo se u soudu bránit proti exekuci.

Exekuce je postup při vymáhání dluhů. Stát, úřady, instituce, firmy nebo i běžní lidé, mohou prostřednictvím exekutora vymáhat dluhy (a nemusí se jednat jen o peníze (dluhy), v exekuci je možné vymáhat i nefinanční závazky, jako splnění nějaké povinnosti – umožnit přístup do bytu, na pozemek, omluvit se, apod.).

Exekutor (státem a soudem pověřená „úřední“ osoba), má poměrně široké možnosti. Může vstupovat do bytu i bez souhlasu majitele/nájemníka, nebo i bez přítomnosti dlužníka. Může zabavit vybavení bytu (nebo i celý byt/dům) a prodat jej v exekuční dražbě. Může nařídit srážky ze mzdy, zablokovat účet v bance nebo třeba „zabavit“ řidičský průkaz.

I dlužník v exekuci, ale má svoje práva:

Proti samotné exekuci je možné se bránit u soudu nebo u exekutora. Bránit se může jak dlužník, tak případně i kdokoliv jiný, jehož práva jsou zasažena postupem exekutora (například podáním vylučovací žaloby, uplatněním námitky, odvoláním, apod.).

Na postup exekutora, je možné si stěžovat u exekutorské komory, nebo přímo na Ministerstvu spravedlnosti.

Jak probíhá exekuce? Exekuční titul, zahájení exekuce

Exekutor se nemůže sám od sebe rozhodnout, že začne vymáhat nějaký dluh. Ani když ho o to někdo požádá. Aby vůbec mohlo dojít k zahájení exekuce, musí existovat nějaký právní nárok.

Jedná se o takzvaný „exekuční titul“. Může se jednat o pravomocný rozsudek soudu, který nařizuje zaplatit nějaký dluh, nebo splnit nějakou jinou povinnost (například vyklidit byt, umožnit přístup na pozemek, nebo se třeba omluvit (viz například bývalý prezident Zeman, který se měl omluvit za výrok o Peroutkovi, také se to nakonec řešilo exekucí)).

Pokud vám někdo dluží peníze (například za nezaplacené alimenty, nebo za půjčku, nebo i za cokoliv jiného), pak je obvykle nutné se nejprve obrátit na soud, a podat příslušnou žalobu. U soudu proběhne nalézací řízení, nebo i další právní procedury.

Někdy se vymáhání dluhů ale objede i bez soudu. Platí to v případě, kdy je uvařena smlouvu s doložkou vymahatelnosti (tj. například notářský zápis, že dotyčná osoba souhlasí s vymáháním dluhu v exekuci).

Pokud máte platný exekuční titul, tak je možné se obrátit na kteréhokoliv exekutora (seznam všech exekutorů je možné najít na webu Exekutorské komory ČR).

Exekutor vám pomůže sepsat návrh na zahájení exekuce. Při zahájení exekuce, může exekutor požadovat zaplacení zálohy. 

Neplatí to automaticky – záloha se nepožaduje u exekuce na alimenty, a někdy exekutor zálohu nevyžaduje i z jiných důvodů. Pokud je vyžadována záloha, pak je to obvykle minimálně 1 000 Kč (maximálně obvykle 30% až 50% z nákladů, na které má nárok exekutor).

Jak dlouho trvá, než exekutor začne vymáhat dluh?

Po sepsání návrhu na zahájení exekuce, se exekutor obrací na soud. Je pro to lhůta 15 dní. Soud poté pověří exekutora vedením exekuce (vymáháním dluhu nebo jiné povinnosti). Pro to je lhůta také 15 dní. Bez pověření od soudu, nemůže exekutor „nic“ dělat.

Jakmile je exekutor pověřen soudem, může začít s „vymáháním“. Přesný postup, jak bude probíhat vymáhání, ale není přímo stanoven zákonem.

Postup si volí exekutor sám (zákon mu dává různé možnosti, a exekutor by si měl zvolit tu nejefektivnější metodu vymáhání – resp. je to přímo jeho povinnost, aby dluh vymáhal všemi dostupnými a legálními prostředky, tak aby došlo k uspokojení práv věřitele co nejdříve).

 • Exekutor posílá dlužníkovi výzvu, aby splnil svoji povinnost (zaplatil dluh) dobrovolně (oznámení o zahájení exekuce by mělo být zasláno do 15 dnů; například při exekuci na účet ale jako první dostává informaci banka, až poté dlužník)
 • Exekutor si může u České národní banky zjistit, kde má dotyčná osoba bankovní účet, a poslat bance příkaz, aby na účtu dlužníka zablokovala příslušnou částku (dluh)
 • Exekutor si může zjistit, kde dlužník pracuje, a poslat zaměstnavateli výzvu, aby začal provádět srážky ze mzdy
 • Exekutor si může zjistit, zda dlužník nepobírá důchod (starobní nebo invalidní) a nařídit srážky z důchodu
 • Exekutor může začít zjišťovat, jaký je majetek dlužníka, a případně i začít podnikat kroky k zajištění tohoto majetku (exekuční soupis majetku, atd.)
 • Exekutor může „zabavit“ řidičský průkaz (týká se neplacení alimentů)
 • Exekutor může zabavit i některé sociální dávky (například rodičovský příspěvek)
 • A případně i další možnosti

Peníze, které se exekutorovi podaří získat, ale nemusí věřitel dostat ihned. Dlužník (banka nebo zaměstnavatel, ČSSZ, Úřad práce, ….) posílá peníze exekutorovi a ten je následně posílá věřiteli.

Záleží i na tom, jak jsou stanoveny jednotlivé lhůty, kdy dojde k nabytí právní moci a na dalších faktorech (při exekuci na majetek a následné exekuční dražbě, celý proces trvá déle).

Co nesmí exekutor zabavit při exekuci (na mzdu, na účet v bance, na majetek)?

Je zde řada omezení stanovená zákonem, co exekutor může a co nemůže zabavit:

 • Při exekuci na mzdu je nárok na nezabavitelnou částkunezabavitelné minimum se odvíjí od toho, kolik je životní minimum a jaké jsou normativní náklady na bydlení; částka se zvyšuje, pokud má dlužník manželku, manžela nebo nějaké děti, kromě toho je nárok i na 1/3 nebo 2/3 ze zbylé části výplaty (podle toho, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci)
 • Při exekuci na účet v bance je také nárok na nezabavitelnou částku – odlišné nezabavitelné minimum, než při exekuci na mzdu; nárok je pouze jednorázově – jenom jednou za celou dobu exekuce, je nárok na trojnásobek životního minima
 • Při exekuci na účet v bance, je možné požádat o chráněný účet – finanční prostředky na chráněném účtu následně nepodléhají exekuci – žádný exekutor na ně „nemůže“
 • Při exekuci na majetek nesmí exekutor zabavit základní vybavení domácnosti (lednička, sporák, pračka, stůl, židle, postel ….), nesmí zabavit ani základní osobní věci (oblečení, zdravotní potřeby a pomůcky, snubní prsten, dopisy, fotky, domácí mazlíčky, ….)
 • Při exekuci na majetek, je také nárok na nezabavitelnou částku (dvojnásobek životního minima)
 • Exekuce zabavením a prodejem nemovitosti není možná, pokud se jedná jen o „malé“ dluhy (dluh nepřesahuje 100 tisíc; další omezení se vztahují na exekuce u důchodců, apod.)
 • Exekutor nesmí zabavit některé příjmy (dávky hmotné nouze, příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, porodné, daňový bonus, odstupné (exekuce na odstupné je možná jen omezeně), …)

Co může zabavit exekutor?

Exekutorské pravomoci, jsou poměrně široké. Exekutor toho může poměrně hodně:

 • Exekutor má právo vyžadovat součinnost od dalších subjektů (banky, zaměstnavatel, Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, ….)
 • Exekutor nemá povinnost, aby vás předem informoval, že dojde k exekuci (na mzdu, na majetek nebo na účet v bance – to se obvykle dozvíte až ve chvíli, kdy k tomu dojde)
 • Exekutor má právo vstoupit do bytu i bez přítomnosti dlužníka (a to i „násilím“ – tím, že nechá zámečníka vylomit a vyměnit zámek)
 • Exekutor může majetek označit („polepit“) nebo jej rovnou odvézt do skladu
 • Exekutor může nařídit více druhů exekuce současně (může nařídit současně srážky ze mzdy i exekuci na účet v bance; exekutor může nařídit srážky i z více příjmů – jak z výplaty v zaměstnání, tak i z příjmu z nějaké brigády, z důchodu nebo z nemocenské)
 • Exekutor může vymáhat dluhy i v zahraničí (v zahraničí sice nemá stejné pravomoci jako v ČR, ale může si vyžádat součinnost místních úřadů – viz například evropský exekuční titul)
 • Exekutor může zabavit (zajistit) majetek i v místě, kde dlužník nemá trvalé bydliště (stačí oprávněná domněnka, že se zde nalézá majetek dlužníka – například v nájmu/podnájmu, kde není dlužník hlášený k trvalému pobytu)

Jak se bránit proti exekuci?

Exekutor také nijak nehodnotí, zda je vymáhaný dluh oprávněný nebo ne. Exekutor se řídí exekučním titulem (což je například rozhodnutí soudu), kde se říká, že dluh existuje a že dlužník má povinnost jej zaplatit.

Pokud se chcete bránit proti exekuci, a napadnout oprávněnost dluhu (například protože už došlo k promlčení, nebo z jiných důvodů), pak to nemá smysl řešit s exekutorem. I kdyby s vámi souhlasil (což je nepravděpodobné), tak s tím stejně nic neudělá.

Odvolání proti „oprávněnosti exekuce“ je nutné řešit u soudu (a ve správný čas, proto se vyplatí přebírat poštu).

S exekutorem je možné řešit například neoprávněnost zabavení majetku. Například tím, že uplatníte námitku proti exekučnímu soupisu (pokud exekutor nebude souhlasit s námitkou, tak je následně nutná vylučovací žaloba k soudu).

Podobně nemá smysl řešit se zaměstnavatelem oprávněnost srážek ze mzdy nebo s bankou blokaci účtu. To by mělo smysl jen v případě, že by například došlo k chybnému výpočtu nezabavitelné částky a výše srážek. I zde je nutné obracet se buď na exekutora, nebo přímo na soud.

Na postup exekutora je možné podat stížnost. Taková stížnost ale nemá odkladný účinek. Nezmění se tím průběh exekuce. Stížnost je možné směrovat na Exekutorskou komoru nebo rovnou na Ministerstvo spravedlnosti (které následně může zahájit kárné řízení s exekutorem).

Žádost o odložení exekuce, je možné podat jen při zahájení exekuce, a pouze pokud pro to jsou relevantní důvody, jinak odklad exekuce exekutor zamítne.

Mohlo by vás také zajímat...