Přídavky na bydlení 2024 – snížení normativních nákladů od 1. 1. 2024

Od 1. ledna 2024, se mění podmínky pro výpočet dávek na bydlení. U příspěvku na bydlení, už nebude nárok na mimořádné zvýšení (normativní náklady se sníží o 1400 – 2800 Kč). Změna může mít velký vliv na výpočet přídavku na bydlení v roce 2024.

Od 1. ledna 2024, se mění podmínky pro výpočet dávek na bydlení. U příspěvku na bydlení, už nebude nárok na mimořádné zvýšení (normativní náklady se sníží o 1400 – 2800 Kč). Změna může mít velký vliv na výpočet přídavku na bydlení v roce 2024.

V roce 2024, se budou měnit některé podmínky pro nárok na sociální dávky na bydlení. Od ledna 2024, platí nové normativní náklady na bydlení (není už nárok na mimořádné zvýšení). A platí i novela zákona o sociálních dávkách, která přináší několik změn.

Přídavky na bydlení 2024 – co se mění od ledna?

Od 1. ledna 2024, bude platit změna zákona o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.). Několik změn se týká i příspěvku na bydlení.

Většina změn jsou spíše jen „drobné technické změny“:

  • Došlo k upřesnění, jak je to s nárokem na přídavky v 1 čtvrtletí a ve 3 čtvrtletí. Na přídavky je nárok, pokud vznikl nárok za prosinec (platí pro 1 čtvrtletí), nebo pokud vznikl nárok na červen (platí pro 3 čtvrtletí).
  • Došlo také k upřesnění toho, jak je to s nárokem na dávky, pokud dojde k nějaké změně během měsíce (například z důvodu stěhování nebo z důvodu změny počtu osob v rodině). Změny se projeví až od následujícího měsíce.
  • Dochází také k prodloužení nároku na příspěvek na bydlení i na chatě nebo chalupě – původně byl schválený nárok na přídavky v rekreačním objektu jenom pro rok 2023. Nově to bude platit na neurčito.

Kromě těchto menších změn, je zde ale i jedna zásadnější změna – v roce 2024 dojde ke snížení normativních nákladů na bydlení:

  • V roce 2024 se nebudou valorizovat tabulky, používané pro výpočet dávek na bydlení
  • Normativní náklady na bydlení v nájmu, normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a vlastní byty, náklady srovnatelné s nájemným nebo i náklady na pevná paliva, budou stejné jako v roce 2023 (žádné zvýšení ani snížení)
  • Od 1. 1. 2024 se ruší paragraf 26a, nebude již nárok na mimořádné zvýšení
  • Normativní náklady na bydlení v nájmu se kvůli tomu sníží o 1400 – 1800 Kč
  • Normativní náklady na bydlení v družstevním nebo vlastním bytě se kvůli tomu sníží o 2000 – 2800 Kč
  • Na mimořádné zvýšení (podle paragrafu 26a) bude naposledy nárok za prosinec 2023, od ledna 2024 už nárok nebude

Kalkulačka: Výpočet přídavků na bydlení od ledna 2024

Pokud by vás zajímalo, jestli máte v roce 2024 nárok na příspěvek na bydlení, nebo kolik by mohla být podpora od státu, tak si to můžete sami spočítat v této kalkulačce.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Na přídavky na bydlení může mít nárok i student, důchodce, podnikatel (OSVČ), nebo i kdokoliv jiný, kdo má vyšší náklady na bydlení (více než 30% čistého příjmu)

Normativní náklady na bydlení – nájem a podnájem od 1. 1. 2024

Při bydlení v nájmu nebo v podnájmu, může být nárok na přídavky na bydlení, pokud jsou náklady vyšší než 30% průměrného čistého měsíčního příjmu.

Těchto 30% příjmu, současně nesmí být více, než kolik jsou normativní náklady na bydlení – liší se podle počtu osob a velikosti města.

Počet osob v rodině Praha a Brno Obce s alespoň 70000 obyvateli Obce do 69999 obyvatel
jedna nebo dvě 16 729 Kč 14 197 Kč 13 737 Kč
tři 19 212 Kč 15 900 Kč 15 299 Kč
čtyři a více 23 195 Kč 19 202 Kč 18 477 Kč

Normativní náklady na bydlení – družstevní byt, osobní vlastnictví od 1. 1. 2024

Při bydlení ve vlastním bytě nebo domě (osobní vlastnictví, případně i věcné břemeno) nebo při bydlení v družstevním bytě, je nárok na přídavky, pokud jsou náklady vyšší než 30% čistého příjmu.

Těchto 30% příjmu, současně nesmí být více, než normativní náklady na bydlení – liší se podle počtu osob.

Počet osob v rodině podle Měsíční náklady na bydlení
jedna nebo dvě 8 932 Kč
tři 11 161 Kč
čtyři a více 13 568 Kč

Náklady srovnatelné s nájemným od 1. 1. 2024

Při bydlení ve vlastním bytě nebo domě, nebo při bydlení v družstevním bytě se neplatí nájem.

Příspěvek do fondu oprav, nebo jiné výdaje spojené s údržbou nebo rekonstrukcí nemovitosti, se ale nepočítají mezi náklady na bydlení.

Namísto toho, se při výpočtu dávek na bydlení, započítá následující paušální částka, podle počtu osob.

Počet osob v rodině podle Srovnatelné náklady
jedna nebo dvě 3 571 Kč
tři 4 669 Kč
čtyři a více 5 632 Kč

Náklady na pevná paliva od 1. 1. 2024

Ten kdo topí plynem nebo elektřinou, nebo je napojený na centrální/dálkové vytápění, si náklady na teplo započítá do nákladů na energie nebo na služby.

Ten kdo topí uhlím, dřevem (obecně pevná paliva), bude mít při výpočtu dávek na bydlení započítánu následující paušální částku podle počtu osob.

Počet osob v rodině Pevná paliva
jedna nebo dvě 1 843 Kč
tři 2 411 Kč
čtyři a více 2 979 Kč

Mohlo by vás také zajímat...