Kalkulačka exekuce na plat od 1. 7. 2022

Pokud jsou prováděny exekuční srážky z platu, musí vám zůstat nezabavitelná část mzdy. Základní nezabavitelná částka je od 1. 7. 2022 ve výši 9416,25 Kč.

Pokud jsou prováděny exekuční srážky z platu, musí vám zůstat nezabavitelná část mzdy. Základní nezabavitelná částka je od 1. 7. 2022 ve výši 9416,25 Kč (za manželku, manžela nebo dítě, je to od července 3138,75 Kč).

Zajímalo by vás, jak je to s exekucí na plat? Může vám exekutor zabavit celou výplatu? Nebo třeba jen část vaší mzdy? A chtěli byste se dozvědět, kolik peněz vám při exekuci na plat musí zůstat, nebo jaké nezabavitelné minimum pro zaměstnance v exekuci?

Exekuce na plat od 1. 7. 2022

V případě, že něco dlužíte, pak při neřešení této pohledávky, může celá situace skončit až exekucí. Exekutor pak má několik možností, jak vymáhat peníze. Může vám nechat zablokovat účet v bance, může provést exekucí na majetek. Nebo může nařídit provádění exekučních srážek z vašich příjmů.

V souvislosti s exekučními srážkami, se nejčastěji hovoří o exekuci na mzdu nebo plat. Úplně stejně ale může exekutor „zabavit“, i jiné typy příjmu. Mezi příjmy, ze kterých mohou být prováděny exekuční srážky, patří třeba i nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, odstupné, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), některé sociální dávky, jako je třeba rodičovský příspěvek. Nebo třeba i důchod. A to jak ten „klasický“ starobní důchod, tak i třeba invalidní důchod, vdovský, vdovecký nebo sirotčí.

Kalkulačka exekuce na plat od 1. 7. 2022

V následující kalkulačce si můžete sami počítat, kolik peněz by vám zůstalo, při exekuci na plat. Do kalkulačky pak zadávejte výši svého čistého příjmu, a také to, zda máte vyživovací povinnost třeba na manželku/manžela nebo nějaké dítě (děti). A nakonec také to, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku (vysvětlení viz níže).

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Co jsou to přednostní a nepřednostní pohledávky

Obecně platí, že přednostní pohledávky jsou ty, které jsou vyjmenovány příslušným zákonem – konkrétně se jedná o zákon číslo 99/1963, paragraf 279 (seznam níže). Mezi přednostní pohledávky patří především alimenty, různé pohledávky vůči státu (nezaplacené daně, pojištění, přeplatky na dávkách apod.)

Nepřednostní pohledávky pak jsou všechny ostatní, které nejsou uvedeny v seznam níže. Tedy nejčastěji různé neuhrazení splátky za půjčky, faktury, složenky apod.

(2) Přednostními pohledávkami jsou
a) pohledávky výživného;
b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví;
c) pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy;
d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,
f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Jaké je nezabavitelné minimum při exekuci na plat v roce 2022?

Pokud jsou prováděny exekuční srážky ze mzdy, musí vám zůstat nezabavitelná část výplaty. Její výše se odvíjí od toho, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. A dále i od toho, jestli máte manžela/manželku, nebo popřípadě nějaké děti, vůči kterým ještě máte vyživovací povinnost.

Základní nezabavitelná částka je od 1. 7. 2022 ve výši 9416,25 Kč. Za manželku, manžela, nebo i každé vyživované dítě, je nárok na dalších 3138,75 Kč. Nezabavitelné minimum, se letos zvyšovalo již potřetí (poprvé od 1. 1. 2022, podruhé od 1. 4. 2022). Na začátku června 2022, také Nejvyšší soud rozhodl, že při exekuci nebo insolvenci, mají lidé nárok na vyšší nezabavitelné minimum (viz níže).

Kromě toho – pokud je výše výplaty vyšší, než toto nezabavitelné minimum, vám mohou zůstat ještě další peníze. Po odečtení nezabavitelné částky od čisté mzdy, se zbylá část rozdělí na třetiny. Pokud byste měli například výplatu ve výši 25 000 Kč a měli manželku a jedno dítě, pak z platu zůstává celkem 21 898 Kč (nepřednostní exekuce) nebo 18 796 Kč (přednostní exekuce).

V případě přednostní pohledávky dostáváte ještě jednu třetinu ze zbytku výplaty (maximálně ale 8 370 Kč). V případě nepřednostní pohledávky dostáváte dvě třetiny (maximálně 2x 8 370 Kč).

V případě výplaty, ve výši 25000 Kč, a pokud máte manželku, jedno dítě a nepřednostní exekuci, pak vám z výplaty zůstává 21 898 Kč a exekutor zabaví 3 102 Kč.

Nejvyšší soud rozhodl, že nezabavitelné minimum bude v roce 2022 vyšší

Nejvyšší soud vydal 8. června 2022 rozhodnutí, že nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci, musí být vyšší.

Rozhodnutí soudu, je nyní závazné pro všechny, kdo řeší insolvenční nebo exekuční srážky ze mzdy (nebo z jiného příjmu jako je důchod, nemocenská, mateřská, podpora, apod.).

Aktuální nezabavitelné minimum, by tedy mělo být 9416,25 Kč (platí od 1. 7. 2022). Pokud má dlužník i manželku (manžela) nebo nějaké děti, pak je to o 3138,75 Kč více.

Více informací o rozhodnutí Nejvyššího soudu najdete zde


Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Poradíme vám! Máme tady výhodnou akční nabídku – Rychlá půjčka bez bankovního účtu. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka v hotovosti i o víkendu. Získejte peníze ještě dnes – jen výhodné a solidní podmínky.

Mohlo by vás také zajímat...