Kalkulačka výpočet exekuce na plat od 1. 1. 2024

Pokud jsou prováděny exekuční srážky z platu, musí vám zůstat nezabavitelná část mzdy. Základní nezabavitelná částka je od 1. 1. 2024 ve výši 12 704,67 Kč (za manželku, manžela nebo dítě, je to od července 3 176,17 Kč).

Pokud jsou prováděny exekuční srážky z platu, musí vám zůstat nezabavitelná část mzdy. Základní nezabavitelná částka je od 1. 1. 2024 ve výši 12 704,67 Kč (za manželku, manžela nebo dítě, je to od července 3 176,17 Kč).

Zajímalo by vás, jak je to s exekucí na plat? Může vám exekutor zabavit celou výplatu? Nebo třeba jen část vaší mzdy? A chtěli byste se dozvědět, kolik peněz vám při exekuci na plat musí zůstat, nebo jaké nezabavitelné minimum pro zaměstnance v exekuci?

Exekuce na plat od ledna 2024

V případě, že něco dlužíte, pak při neřešení této pohledávky, může celá situace skončit až exekucí. Exekutor pak má několik možností, jak vymáhat peníze. Může vám nechat zablokovat účet v bance, může provést exekucí na majetek. Nebo může nařídit provádění exekučních srážek z vašich příjmů.

V souvislosti s exekučními srážkami, se nejčastěji hovoří o exekuci na mzdu nebo plat. Úplně stejně ale může exekutor „zabavit“, i jiné typy příjmu.

Mezi příjmy, ze kterých mohou být prováděny exekuční srážky, patří třeba i nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, odstupné, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), některé sociální dávky, jako je třeba rodičovský příspěvek.

Nebo třeba i důchod. A to jak ten „klasický“ starobní důchod, tak i třeba invalidní důchod, vdovský, vdovecký nebo sirotčí.

Kalkulačka exekuce na plat od 1. 1. 2024

V následující kalkulačce si můžete sami počítat, kolik peněz by vám zůstalo, při exekuci na plat. Do kalkulačky pak zadávejte výši svého čistého příjmu, a také to, zda máte vyživovací povinnost třeba na manželku/manžela nebo nějaké dítě (děti). A nakonec také to, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku (vysvětlení viz níže).

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Co jsou to přednostní a nepřednostní pohledávky

Obecně platí, že přednostní pohledávky jsou ty, které jsou vyjmenovány příslušným zákonem – konkrétně se jedná o zákon číslo 99/1963, paragraf 279 (seznam níže). Mezi přednostní pohledávky patří především alimenty, různé pohledávky vůči státu (nezaplacené daně, pojištění, přeplatky na dávkách apod.)

Nepřednostní pohledávky pak jsou všechny ostatní, které nejsou uvedeny v seznam níže. Tedy nejčastěji různé neuhrazení splátky za půjčky, faktury, složenky apod.

(2) Přednostními pohledávkami jsou
a) pohledávky výživného;
b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví;
c) pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy;
d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,
f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Jaké je nezabavitelné minimum při exekuci na plat v roce 2024?

Pokud jsou prováděny exekuční srážky ze mzdy, musí vám zůstat nezabavitelná část výplaty. Její výše se odvíjí od toho, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. A dále i od toho, jestli máte manžela/manželku, nebo popřípadě nějaké děti, vůči kterým ještě máte vyživovací povinnost.

Základní nezabavitelná částka je od 1. 1. 2024 ve výši 12 704,67 Kč. Za manželku, manžela, nebo i každé vyživované dítě, je nárok na dalších 3 176,17 Kč. Nezabavitelné minimum, se zvyšovalo naposledy od začátku ledna 2024.

Kromě toho – pokud je výše výplaty vyšší, než toto nezabavitelné minimum, vám mohou zůstat ještě další peníze. Po odečtení nezabavitelné částky od čisté mzdy, se zbylá část rozdělí na třetiny.

V případě přednostní pohledávky dostáváte ještě jednu třetinu ze zbytku výplaty (maximálně ale 9 528 Kč). V případě nepřednostní pohledávky dostáváte dvě třetiny (maximálně 2x 9 528 Kč).

Příklad výpočtu exekuce 2024:

Pokud byste měli například výplatu ve výši 35 000 Kč a měli manželku a jedno dítě, pak z platu zůstává celkem 29 686 Kč (nepřednostní exekuce) nebo 24 372 Kč (přednostní exekuce).

V případě výplaty, ve výši 25 000 Kč, a pokud máte manželku, jedno dítě a nepřednostní exekuci, pak vám z výplaty zůstává 23 019 Kč a exekutor zabaví 1 981 Kč. U přednostní exekuce, by exekutor dostal více – měl by nárok na 3 962 Kč, a z výplaty by zůstalo 21 038 Kč.


Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Poradíme vám! Máme tady výhodnou akční nabídku – Rychlá půjčka bez bankovního účtu. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka v hotovosti i o víkendu. Získejte peníze ještě dnes – jen výhodné a solidní podmínky.

Mohlo by vás také zajímat...