Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ – zvýšení od ledna 2024

Hned od začátku roku (od 1. 1. 2024) se zvyšuje minimální zdravotní pojištění pro OSVČ. Minimální záloha pro zdravotní pojišťovnu se zvýší o 246 Kč na 2968 Kč. Zvýšená minimální platba, musí být zaplacena nejpozději do 8. února 2024.

Hned od začátku roku (od 1. 1. 2024) se zvyšuje minimální zdravotní pojištění pro OSVČ. Minimální záloha pro zdravotní pojišťovnu se zvýší o 246 Kč na 2968 Kč. Zvýšená minimální platba, musí být zaplacena nejpozději do 8. února 2024.

Silvestr a začátek dalšího roku, neznamená jenom bujaré oslavy (a následnou bolest hlavy). Se začátkem roku, je vždy ale spojeno poměrně hodně změn. Od 1. 1. 2024, se jako obvykle mění různé zákony, nebo začínají platit nové podmínky, v mnoha různých oblastech. Platí to i pro podnikání.

Hned od začátku roku (od 1. 1. 2024), se mimo jiné zvyšuje i minimální zdravotní pojištění pro OSVČ. Tato změna se týká všech, kdo platí jenom minimální zálohu.

Už za leden 2024, bude nutné zaplatit novou (zvýšenou) zálohu. Změna se týká i všech, kdo plánují zahájit podnikání v roce 2024.

Ti podnikatelé (OSVČ), kteří platí vyšší zálohu na zdravotní pojištění (která se jim vypočítala ze zisku z podnikání), ale nic měnit nemusí. U nich změna proběhne až po podání dalšího přehledu o příjmech.

Kolik bude minimální zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2024?

Minimální záloha na zdravotní pojištění (pro OSVČ hlavní) se vypočítá z jedné poloviny průměrné mzdy. Zdravotní pojištění je 13,5%.

Průměrná mzda (která se používá i pro výpočet minimálního sociálního pojištění, nebo i v dalších oblastech), bude v roce 2024 stanovena 43 967 Kč.

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ, se od 1. 1. 2024 zvyšuje o 246 Kč. V roce 2024 to bude 2968 Kč měsíčně (13,5% z 21 984 Kč).

Tuto minimální zálohu na zdravotní pojištění, musí platit všichni OSVČ hlavní (pokud tedy neplatí více, na základě zisku v předchozím roce). OSVČ vedlejší, to mají s placením zdravotního pojištění jinak (viz dále).

O kolik se zvýší minimální zdravotní pojištění v roce 2024?

Minimální zdravotní pojištění pro živnostníky, se zvyšuje hned od 1. ledna 2024. Týká se tedy už zálohy za leden (která je splatná do 8. února 2024).

V roce 2024, je zvýšení minimálního zdravotního pojištění poměrně velké. Minimální záloha se zvyšuje o 246 Kč. To je způsobeno především velkým růstem průměrné mzdy.

Tabulka: Kolik bude minimální zdravotní pojištění pro OSVČ od 1. 1. 2024

Zdravotní pojištění OSVČ Minimální záloha
rok 2023 2 722 Kč
rok 2024 2 968 Kč
Zvýšení +246 Kč

Od kdy je nutné začít platit novou (zvýšenou) částku v roce 2024

Zvýšení minimální platby na zdravotní pojištění, se týká už zálohy za leden 2024. Platba zdravotního pojištění za leden, je splatná nejpozději do 8. února 2024.

Záleží tedy i na tom, jak má OSVČ nastaveno placení zdravotního pojištění:

  • Platba za prosinec 2023 (splatná do 8. 1. 2024) = platí se ještě „stará“ platba 2722 Kč
  • Platba za leden 2024 (splatná do 8. 2. 2024) = platí se už „nová“ platba 2968 Kč

Pokud OSVČ platí minimální zálohy až „na poslední chvíli“, pak stačí změnit trvalý příkaz až na začátku února. Nebo případně i dříve (při změně trvalého příkazu, se dá obvykle nastavit, od kdy tato změna platí).

Kdo musí platit minimální zdravotní pojištění při podnikání?

Povinnost platit alespoň minimální zálohu na zdravotní pojištění, se týká všech OSVČ, pro které je podnikání hlavní činností. Minimální zálohy (platí to i pro sociální pojištění) se musí platit každý měsíc, bez ohledu na to, jestli živnostník má nebo nemá nějaké příjmy z podnikání.

Výjimkou, kdy se nemusí platit minimální záloha, je situace kdy je podnikatel v dlouhodobé pracovní neschopnosti (má neschopenku). Pokud je OSVČ celý kalendářní měsíc na neschopence a pobírá jenom nemocenskou, pak nemusí platit minimální odvody. Musí to ale nahlásit své zdravotní pojišťovně.

Po podání daňového přiznání (do konce března, nebo případně později) se musí podat i přehled o příjmech pro zdravotní pojišťovnu (a ČSSZ). Na základě zisku z podnikání v předchozím roce, se pak vypočítá nová záloha (13,5% z jedné poloviny zisku). Vždy se ale platí nejméně minimální částka.

Zdravotní pojištění při zahájení podnikání jako OSVČ v roce 2024

Všichni, kdo začnou s podnikáním v roce 2024 (a bude to jejich hlavní činnost; u vedlejší činnosti je to jiné – viz dále), musí hned od začátku podnikání platit minimální zálohu 2968 Kč.

Kromě toho, je nutné začít ihned od začátku podnikání platit i minimální zálohu na sociální pojištění (v roce 2024 je to 3852 Kč pro OSVČ hlavní).

Ještě než živnostník začne mít nějaké příjmy z podnikatelské činnosti, už musí platit minimálně 6820 Kč měsíčně. S tím je potřeba před začátkem podnikání počítat, a ponechat si dostatečnou rezervu (při neplacení sociálního a zdravotního pojištění vzniká dluh s dosti vysokými úroky).

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ vedlejší v roce 2024

Živnostníci (OSVČ), pro které je podnikání jenom vedlejší činností, to mají s placením minimálních záloh jinak.

Při podnikání jako OSVČ vedlejší, je obvykle souběžně vykonávána práce (pak se zdravotní pojištění platí v zaměstnání). Nebo je to podnikání během mateřské (rodičovské), během studia nebo při důchodu. V těchto případech platí zdravotní pojištění stát.

OSVČ vedlejší tedy nemusí při zahájení podnikání, platit žádné zdravotní pojištění. První rok (do podání prvního přehledu o příjmech), se na zdravotní nic neplatí. V následujících letech, se platba zdravotního pojištění, odvíjí od zisku z podnikání (platí se 13,5% z jedné poloviny ze zisku).

S placením sociálního pojištění (u OSVČ vedlejších), je to ale jinak. Na sociální pojištění, musí i OSVČ vedlejší platit alespoň minimální zálohu (v roce 2024 to bude minimálně 1413 Kč měsíčně).

Mohlo by vás také zajímat...