Kalkulačka nezabavitelná část mzdy 2023 (exekuce, insolvence)

Při exekuci nebo insolvenci, je v roce 2023 nárok na nezabavitelnou částku 13 638 Kč (zvýšila se od 1. 1. 2023). Kromě toho je nárok i 3409,50 Kč za manželku nebo manželka, nebo i za každé vyživované dítě. Ze mzdy dále zůstává ještě jedna třetina (přednostní exekuce a insolvence) nebo dvě třetiny (nepřednostní exekuce).

Při exekuci nebo insolvenci, je v roce 2023 nárok na nezabavitelnou částku 13 638 Kč (zvýšila se od 1. 1. 2023). Kromě toho je nárok i 3409,50 Kč za manželku nebo manželka, nebo i za každé vyživované dítě. Ze mzdy dále zůstává ještě jedna třetina (přednostní exekuce a insolvence) nebo dvě třetiny (nepřednostní exekuce).

Při exekuci, nebo i během insolvence, kdy mohou být prováděny srážky ze mzdy, je nárok na nezabavitelnou částku. Exekutor (nebo insolvenční správce), tedy nemohou „zabavit“ celou výplatu. Ale pouze část z výplaty. A ta zabavená část, nemusí být ani moc velká. Někdy je nezabavitelná částka natolik vysoká, že není možné zabavit vůbec nic.

Nezabavitelná částka, se netýká pouze srážek ze mzdy. Platí obecně, pro různé příjmy. Je stejná jak pro výplatu v zaměstnání, tak i pro důchod, nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti, mateřskou, rodičovskou, příjmy z brigády, nebo i další příjmy, které mohou podléhat exekuci nebo insolvenci.

Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné části mzdy v roce 2023 (exekuce, insolvence)

Výpočet srážek ze mzdy, a nezabavitelné částky, je v zásadě stejný jak pro exekuci, tak i pro insolvenci. Insolvenční srážky, jsou totiž stejné, jako exekuční srážky u přednostní exekuce.

Obecně platí, že u přednostní exekuce (nebo insolvence), je nárok na nezabavitelnou částku + jednu třetinu ze zbylé části mzdy. U nepřednostní exekuce, je nárok na nezabavitelnou částku + dvě třetiny ze zbylé části mzdy.

Výpočet nezabavitelné částky a srážek, se provádí z čisté mzdy (nebo případně i z jiného „čistého“ příjmu, jako je důchod, nemocenská, mateřská, podpora v nezaměstnanosti, apod.).

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je nezabavitelná částka v roce 2023?

Nezabavitelná částka, se průběžně mění. Například v minulém roce, se nezabavitelné minimum zvyšovalo celkem 4x. To ale byla trochu extrémní situace.

V roce 2023, se nezabavitelná částka zvyšovala pouze na začátku roku (zvýšení od 1. 1. 2023). A další změna už letos asi nebude. Další změna, bude pravděpodobně až od začátku roku 2024.

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci, se vypočítá z toho, kolik jsou aktuální normativní náklady na bydlení a jaké je životní minimum jednotlivce.

Základní nezabavitelné minimum, jsou dvě třetiny ze součtu normativních nákladů na bydlení a z toho, kolik je životní minimum:

  • Od 1. 1. 2023 je tato základní nezabavitelná částka stanovena na 13 638 Kč

Kromě toho, může být při exekuci nebo insolvenci, nárok i na vyšší nezabavitelnou částku. Pokud má dlužník manželku nebo manžela, nebo případně i nějaké děti, ke kterým má vyživovací povinnost, pak se nezabavitelné minimum zvyšuje o jednu čtvrtinu, za každou takovou osobu:

  • Od 1. 1. 2023 se jedná o částku 3409,50 Kč

Kolik je nezabavitelné minimum pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2023

V následující tabulce se můžete podívat, z jakých údajů se vypočítá nezabavitelné minimum v roce 2023. A jak vychází nezabavitelná částka v porovnání s předchozím rokem (srovnání platí pro stav na konci minulého roku vs. stav na začátku letošního roku).

Od 1. 1. 2023, se zvyšovaly normativní náklady na bydlení, zvyšovalo se i životní minimum jednotlivce. A měnil se i vzorec pro výpočet nezabavitelné částky (dříve to byly tři čtvrtiny, nyní to jsou dvě třetiny).

Nezabavitelné minimum 2023 2022 2023 Změna
Životní minimum jednotlivce 4 620 Kč 4 860 Kč +240 Kč
Normativní náklady na bydlení 10 185 Kč 15 597 Kč +5412 Kč
Součet pro výpočet nezabavitelné částky 14 805 Kč 20 457 Kč +5652 Kč
Základní nezabavitelná částka 11 103,75 Kč 13 638 Kč +2534,25 Kč
Nezabavitelná částka za dítě 3 701,25 Kč 3 409,50 Kč -291,75 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 3 701,25 Kč 3 409,50 Kč -291,75 Kč
Plně zabavitelná částka 29 610 Kč 30 686 Kč +1076 Kč

Nezabavitelné minimum při exekuci na majetek v roce 2023

I při exekuci na majetek, stanoví zákon několik položek, které exekutor nesmí zabavit. Patří sem například základní vybavení domácnosti, osobní předměty, a řada dalších věcí.

Při mobiliární exekuci (exekuce na majetek), je nárok i na nezabavitelnou částku. Pokud by exekutor našel nějaké peníze v hotovosti, pak musí ponechat dvojnásobek životního minima. Životní minimum, se od 1. 1. 2023 zvýšilo na 4860 Kč:

  • Při exekuci na majetek, je v roce 2023 nárok na 9 720 Kč

Nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance v roce 2023

Nezabavitelné minimum, na které je nárok při exekuci na mzdu (nebo i při insolvenci), je něco jiného, než na co je nárok při exekuci na účet v bance.

Při exekuci na účet v bance, to s nezabavitelnou částkou funguje jinak. Při exekuci na mzdu, je nárok na nezabavitelnou částku každý měsíc. Při exekuci na účet v bance, je nárok na nezabavitelnou částku jenom jednou.

Nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance, je trojnásobek životního minima jednotlivce. Životní minimum, se od 1. 1. 2023 zvýšilo na 4860 Kč:

  • Při exekuci na účet v bance, je v roce 2023 nárok na 14 580 Kč

Na tuto nezabavitelnou částku, je ale nárok jenom jednou, za celou dobu exekuce. Při zablokování účtu v bance, má dlužník nárok pouze na jednorázový výběr částky do 14 580 Kč (pokud má na účtu peníze). A pak už nedostane nic dalšího.

Aby nebyl dlužník v exekuci úplně bez příjmů, může v bance požádat o chráněný účet. Jedná se o speciální typ bankovního účtu, který nepodléhá exekuci.

Chráněný účet, musí banka založit na základě žádosti dlužníka. Číslo účtu se pak nahlásí na soud a exekutorům. Na chráněný účet, poté banka převádí nezabavitelnou část mzdy, nebo i další příjmy, které ze zákona nepodléhají exekuci.

Mohlo by vás také zajímat...