Kalkulačka: Výpočet přídavku na bydlení 2024

Příspěvek na bydlení je určen především těm, kdo mají nízké příjmy a/nebo vysoké náklady na bydlení. Přídavek je možné získat, pokud máte platnou nájemní smlouvu, nebo máte byt v osobním vlastnictví nebo na družstevní byt, nebo máte podnájemní smlouvu na celý byt.

Příspěvek na bydlení je určen především těm, kdo mají nízké příjmy a/nebo vysoké náklady na bydlení. Přídavek je možné získat, pokud máte platnou nájemní smlouvu, nebo máte byt v osobním vlastnictví nebo na družstevní byt, nebo máte podnájemní smlouvu na celý byt.

Příspěvek na bydlení je základní sociální dávka, která slouží k úhradě nákladů spojených s bydlením. V souvislosti s bydlení existuje ještě jedna sociální dávka – doplatek na bydlení. Ta spadá mezi dávky hmotné nouze. Mají na ni nárok osoby ve hmotné nouzi, u kterých příspěvek na bydlení plně nepokrývá náklady na bydlení.

Na přídavky na bydlení můžete mít nárok, pokud bydlíte v nájmu, nebo máte družstevní byt nebo byt/dům v osobním vlastnictví, nebo pokud se jedná o podnájem celého bytu. Podmínkou už není, abyste zde měli trvalé bydliště – rozhoduje faktický stav, to kde skutečně bydlíte. Podmínkou je, abyste doložili náklady na bydlení za předchozí 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí). A také abyste doložili své příjmy (a všech společně posuzovaných osob).

Kalkulačka pro výpočet přídavku na bydlení 2024

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavek na bydlení v roce 2024?

Nárok na příspěvek na bydlení můžete mít, pokud máte v bytě platnou nájemní smlouvu (u podnájmu je nárok na příspěvek, pokud je to podnájem celého bytu), nebo pokud jste vlastníkem bytu (byt v osobním vlastnictví) nebo jste členem družstva (družstevní byt).

Dříve bylo podmínkou i to, abyste v bytě měli trvalé bydliště, to už ale bylo zrušeno. Nyní je možné o příspěvek žádat tam, kde skutečně bydlíte.

  • Nárok máte, pokud jsou vaše náklady na bydlení vyšší než 30% vašeho čistého příjmu (průměrný čistý měsíční příjem všech společně posuzovaných osob)
  • Nárok máte, pokud je váš příjem spíše nižší, pokud 30% vašeho příjmu nepřesahuje normativní náklady na bydlení (pro daný počet osob, typ bydlení, velikost města)

Přídavek na bydlení a náklady na bydlení

U příspěvku na bydlení je nutné doložit skutečně zaplacené náklady na bydlení, za předchozí 3 měsíce – resp. za předchozí kalendářní čtvrtletí. Náklady se tedy dokládají dvakrát za rok.

Mezi náklady na bydlení se zahrnuje například: zaplacený nájem, platby za energie (voda, elektřina, plyn apod.), platby za služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, provoz výtahu, apod.) a případně i další.

Mezi náklady se naopak nezahrnují například: splátky hypotéky nebo úvěru na bydlení, zaplacená kauce u nájmu, platby za pevnou telefonní linku, příspěvek do fondu oprav, platby za kabelovou televizi nebo internet, rozhlasový a televizní poplatek apod.

Přídavek na bydlení a výše příjmu

U přídavku na bydlení také musíte doložit příjem, všech společně posuzovaných osob za předchozí 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí) – tj. zpravidla se to týká všech členů rodiny, či všech osob, které v bytě bydlí (to kde mají jednotlivé osoby trvalé bydliště, nehraje roli).

Může se jednat o čistou mzdu ze zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, mateřská, rodičovská, ošetřovné, příjem z podnikání, důchod (invalidní, starobní) a jiné příjmy.

Jako příjem se započítává například i výživné nebo pokud vám vrátí nějaký přeplatek za energie (např. přeplatek za elektřinu by se započítal jako příjem).

Výpočet přídavku na bydlení v roce 2024

Pro výpočet příspěvku na bydlení, je rozhodující výše příjmu a výše nákladů na bydlení. Svoji roli hraje i to, kolik osob v bytě bydlí, jaká je velikost města a jaká je forma bydlení (nájem, osobní vlastnictví, družstevní byt).

Výpočet přídavku na bydlení je limitován tím, jaké jsou skutečně zaplacené náklady na bydlení a jaké jsou normativní náklady. Výše příspěvku může být maximálně tolik, kolik za byt skutečně platíte (pokud to není více, než jsou normativní náklady na bydlení).

Výše příspěvku na bydlení je pak vypočítána, jako rozdíl mezi tím, jaké jsou normativní náklady na bydlení (nebo ty skutečně zaplacené) a tím, jaký je váš příjem (resp. kolik je 30% z vašeho příjmu).

Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1195 Sb., paragraf 27:

§ 27 Výše příspěvku na bydlení

(1) Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30.

(2) Pokud jsou náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30.

Kde se vyřizuje příspěvek na bydlení

O přídavek na bydlení je možné požádat na Úřadu práce v místě vašeho skutečného bydliště. Nebo o něj můžete požádat i přes internet.

Budete muset vyplnit příslušný formulář – žádost o příspěvek na bydlení. A kromě toho je potřeba doložit osobní doklady (všech společně posuzovaných osob) a další formuláře. Jedná se především o formulář – doklad o výši nákladů na bydlení a formulář doklad o výši čtvrtletního příjmu.

Kromě toho mohou být potřeba i další formuláře a potvrzení – viz online formuláře na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde.

Nová online žádost – aplikace JENDA

Od minulého roku, je k dispozici i nová online žádost, kde je možné příspěvek na bydlení vyřídit jen online, bez papírových potvrzení a bez návštěvy na Úřadu práce. Získání této sociální dávky, by tak mělo být podstatně jednodušší.

Kdy chodí příspěvek na bydlení na účet?

Přídavek na bydlení je pravidelně vyplácená sociální dávka. Příspěvek tedy chodí na účet pravidelně každý měsíc. Po podání žádosti o tuto podporu na bydlení má Úřad práce 30 dní na vyřízení žádosti.

Pokud bude vše v pořádku, pak vám začne být příspěvek vyplácen. Výplatní termín (a to kdy dostanete peníze na účet) se liší podle jednotlivých měst (poboček Úřadu práce). Přídavek by vám měl určitě přijít v průběhu následujícího měsíce, za který náleží.

Mohlo by vás také zajímat...