Kalkulačka: Výpočet přídavku na bydlení 2021

Příspěvek na bydlení je určen především těm, kdo mají nízké příjmy a/nebo vysoké náklady na bydlení. Přídavek je možné získat, pokud máte platnou nájemní smlouvu, nebo máte byt v osobním vlastnictví nebo na družstevní byt, a pokud zde máte trvalé bydliště.

Příspěvek na bydlení je určen především těm, kdo mají nízké příjmy a/nebo vysoké náklady na bydlení. Přídavek je možné získat, pokud máte platnou nájemní smlouvu, nebo máte byt v osobním vlastnictví nebo na družstevní byt, a pokud zde máte trvalé bydliště.

Příspěvek na bydlení je základní sociální dávka, která slouží k úhradě nákladů spojených s bydlením. V souvislosti s bydlení existuje ještě jedna sociální dávka – doplatek na bydlení. Ta spadá mezi dávky hmotné nouze. Mají na ni nárok osoby ve hmotné nouzi, u kterých příspěvek na bydlení plně nepokrývá náklady na bydlení.

Na přídavky na bydlení můžete mít nárok, pokud bydlíte v nájmu, nebo máte družstevní byt nebo byt/dům v osobním vlastnictví. Podmínkou je, abyste zde měli trvalé bydliště a doložili náklady na bydlení za předchozí 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí). A také abyste doložili své příjmy (a všech společně posuzovaných osob).

Kalkulačka pro výpočet přídavku na bydlení 2021

Kalkulačka přídavky na bydlení 2021
Počet dospělých osob v bytě
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí do 15 roků
Počet dětí do 26 roků
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Kdo má nárok na přídavek na bydlení v roce 2021?

Nárok na příspěvek na bydlení můžete mít, pokud máte v bytě platnou nájemní smlouvu (u podnájmu nárok na příspěvek není), nebo pokud jste vlastníkem bytu (byt v osobním vlastnictví) nebo jste členem družstva (družstevní byt). A také, pokud v bytě máte trvalý pobyt.

  • Nárok máte, pokud jsou vaše náklady na bydlení vyšší než 30% vašeho čistého příjmu (průměrný čistý měsíční příjem všech společně posuzovaných osob)
  • Pokud bydlíte v Praze, pak vaše náklady na bydlení musí být vyšší než 35% vašeho čistého příjmu
  • Nárok máte, pokud je váš příjem spíše nižší, pokud 30% vašeho příjmu (nebo 35% v Praze) nepřesahuje normativní náklady na bydlení (pro daný počet osob, typ bydlení, velikost města)

Přídavek na bydlení a náklady na bydlení

U příspěvku na bydlení je nutné doložit skutečně zaplacené náklady na bydlení, za předchozí 3 měsíce – resp. za předchozí kalendářní čtvrtletí. Náklady se tedy dokládají opakovaně, čtyřikrát za rok, vždy v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu.

Mezi náklady na bydlení se zahrnuje například: zaplacený nájem, platby za energie (voda, elektřina, plyn apod.), platby za služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, provoz výtahu, apod.) a případně i další.

Mezi náklady se naopak nezahrnují například: splátky hypotéky nebo úvěru na bydlení, zaplacená kauce u nájmu, platby za pevnou telefonní linku, příspěvek do fondu oprav, platby za kabelovou televizi nebo internet, rozhlasový a televizní poplatek apod.

Přídavek na bydlení a výše příjmu

U přídavku na bydlení také musíte doložit příjem, všech společně posuzovaných osob za předchozí 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí).

Může se jednat o čistou mzdu ze zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, mateřská, rodičovská, ošetřovné, příjem z podnikání, důchod (invalidní, starobní) a jiné příjmy.

Jako příjem se započítává například i výživné nebo pokud vám vrátí nějaký přeplatek za energie (např. přeplatek za elektřinu by se započítal jako příjem).

Výpočet přídavku na bydlení v roce 2021

Pro výpočet příspěvku na bydlení, je rozhodující výše příjmu a výše nákladů na bydlení. Svoji roli hraje i to, kolik osob v bytě bydlí, jaká je velikost města a jaká je forma bydlení (nájem, osobní vlastnictví, družstevní byt).

Výpočet přídavku na bydlení je limitován tím, jaké jsou skutečně zaplacené náklady na bydlení a jaké jsou normativní náklady. Výše příspěvku může být maximálně tolik, kolik za byt skutečně platíte (pokud to není více, než jsou normativní náklady na bydlení).

Výše příspěvku na bydlení je pak vypočítána, jako rozdíl mezi tím, jaké jsou normativní náklady na bydlení (nebo ty skutečně zaplacené) a tím, jaký je váš příjem (resp. kolik je 30% z vašeho příjmu nebo 35% vašeho příjmu v Praze).

Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1195 Sb., paragraf 27:

§ 27 Výše příspěvku na bydlení

(1) Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35. 

(2) Pokud jsou náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35. 

(3) Pokud rozhodný příjem rodiny, z něhož se vychází při stanovení výše příspěvku na bydlení, nedosahuje částky životního minima rodiny, započítává se pro stanovení výše příspěvku na bydlení jako rozhodný příjem rodiny částka odpovídající životnímu minimu této rodiny.

Kde se vyřizuje příspěvek na bydlení

O přídavek na bydlení je možné požádat na Úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště. Nebo o něj můžete požádat i přes internet.

Budete muset vyplnit příslušný formulář – žádost o příspěvek na bydlení. A kromě toho je potřeba doložit osobní doklady (všech společně posuzovaných osob) a další formuláře. Jedná se především o formulář – doklad o výši nákladů na bydlení a formulář doklad o výši čtvrtletního příjmu.

Kromě toho mohou být potřeba i další formuláře a potvrzení – viz online formuláře na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde.

Kdy chodí příspěvek na bydlení na účet?

Přídavek na bydlení je pravidelně vyplácená sociální dávka. Příspěvek tedy chodí na účet pravidelně každý měsíc. Po podání žádosti o tuto podporu na bydlení má Úřad práce 30 dní na vyřízení žádosti.

Pokud bude vše v pořádku, pak vám začne být příspěvek vyplácen. Výplatní termín (a to kdy dostanete peníze na účet) se liší podle jednotlivých měst (poboček Úřadu práce). Přídavek by vám měl určitě přijít v průběhu následujícího měsíce, za který náleží.

Mohlo by vás také zajímat...