Daňový kalendář 2024 – termíny pro placení daně, daňové přiznání

Daňový kalendář pro rok 2024 obsahuje 64 různých termínů – většina se ale týká spotřební daně nebo DPH (a dalších daní po podnikatele a pro firmy). Pro „běžné smrtelníky“ jsou důležité asi jenom termíny pro daňové přiznání, pro roční zúčtování daně nebo pro daň z nemovitosti.

Daňový kalendář pro rok 2024 obsahuje 64 různých termínů – většina se ale týká spotřební daně nebo DPH (a dalších daní po podnikatele a pro firmy). Pro „běžné smrtelníky“ jsou důležité asi jenom termíny pro daňové přiznání, pro roční zúčtování daně nebo pro daň z nemovitosti.

Daňový kalendář pro rok 2024, nabízí poměrně velké množství různých termínů pro různé daňové nebo oznamovací povinnosti. Nebo do kdy je nutné zaplatit daně. Velká většina z těchto termínů, se ale týká jenom podnikatelů nebo firem.

Pokud nejste účetní nebo daňový poradce, pak jsou pro vás pravděpodobně důležité jenom tyto základní termíny – termín pro roční zúčtování daně (týká se zaměstnanců), nebo termíny pro daňové přiznání o příjmech za rok 2023. Případně to ještě může být termín pro daňové přiznání k nemovitosti.

Daně pro zaměstnance (roční zúčtování) 2024

 • do 15. 2. 2024 podat žádost o roční zúčtování daně (svému zaměstnavateli)
 • do 15. 2. 2024 podepsat prohlášení poplatníka daně z příjmů pro rok 2024

Termíny pro daňové přiznání 2024

 • do 2. 4. 2024 je nutné podat daňové přiznání v papírové podobě
 • do 2. 5. 2024 je nutné podat daňové přiznání v elektronické podobě
 • do 1. 7. 2024 je nutné podat daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce

Daň z nemovitosti 2024

 • do 31. 1. 2024 je nutné podat daňové přiznání na rok 2024
 • do 31. 5. 2024 zaplatit daň (pokud je do 5000 Kč včetně)

Pokud podnikáte jako OSVČ, provozujete zemědělskou výrobu, máte firmu, nebo pracujete jako účetní či daňový poradce, pak vás mohou zajímat i ostatní termíny. Pro většinu „běžných“ smrtelníků, ale nejsou až tak důležité.

Daňové termíny leden 2024

Úterý 2. 1. 2024

 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2023)
 • daň z příjmů – splatnost daně za listopad 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 22. 1. 2024

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2023
 • daň z příjmů – splatnost paušální zálohy

Středa 24. 1. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za listopad 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

Čtvrtek 25. 1. 2024

 • spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2023
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2023 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2023)
 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí roku 2023 a za prosinec 2023
 • DPH – souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023
 • DPH – kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023
 • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2023

Středa 31. 1. 2024

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2023
 • daň silniční – daňové přiznání a splatnost daně za rok 2023
 • daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2024
 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”
 • DPH – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
 • Oznámení dle DAC7 – podání oznámení dle § 14zzf zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Daňové termíny únor 2024

Pátek 9. 2. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

Čtvrtek 15. 2. 2024

 • daň z příjmů – učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2024 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023

Úterý 20. 2. 2024

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2024
 • daň z příjmů – splatnost paušální zálohy

Pondělí 26. 2. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za leden 2024
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2024 (pokud vznikl nárok)
 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně za leden 2024
 • DPH – souhrnné hlášení za leden 2024
 • DPH – kontrolní hlášení za leden 2024
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2024)

Daňové termíny březen 2024

Pátek 1. 3. 2024

 • daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 (nikoliv elektronicky)

Pondělí 11. 3. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za leden 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

Pátek 15. 3. 2024

 • daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
 • daň z neočekávaných zisk – čtvrtletní záloha na daň

Středa 20. 3. 2024

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2024
 • daň z příjmů – elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023
 • daň z příjmů – splatnost paušální zálohy

Pondělí 25. 3. 2024

 • spotřební daň – daňové přiznání za únor 2024
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2024 (pokud vznikl nárok)
 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně za únor 2024
 • DPH – souhrnné hlášení za únor 2024
 • DPH – kontrolní hlášení za únor 2024
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2024)

Úterý 26. 3. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za leden 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

Neděle 31. 3. 2024

 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daňové termíny duben 2024

Úterý 2. 4. 2024

 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. Kalendářní čtvrtletí roku 2023
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2023
 • daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2024
 • daň z příjmů – podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
 • daň z neočekávaných zisků – podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

Úterý 9. 4. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za únor 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 22. 4. 2024

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2024
 • daň z příjmů – splatnost paušální zálohy

Středa 24. 4. 2024

 • spotřební daň – daňové přiznání za březen 2024
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2024 (pokud vznikl nárok)
 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2024
 • DPH – souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024
 • DPH – kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024
 • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2024
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2024)

Úterý 30. 4. 2024

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024
 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Daňové termíny květen 2024

Čtvrtek 2. 5. 2024

 • daň z příjmů – podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
 • daň z neočekávaných zisků – podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

Pátek 10. 5. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 20. 5. 2024

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024
 • daň z příjmů – splatnost paušální zálohy

Pondělí 27. 5. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za duben 2024
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok)
 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně za duben 2024
 • DPH – souhrnné hlášení za duben 2024
 • DPH – kontrolní hlášení za duben 2024
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024)

Pátek 31. 5. 2024

 • daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu)
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024
 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daňové termíny červen 2024

Pondělí 10. 6. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za duben 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 17. 6. 2024

 • daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • daň z neočekávaných zisků – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

Čtvrtek 20. 6. 2024

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2024
 • daň z příjmů – splatnost paušální zálohy

Pondělí 24. 6. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za duben 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

Úterý 25. 6. 2024

 • spotřební daň – daňové přiznání za květen 2024
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2024 (pokud vznikl nárok)
 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně za květen 2024
 • DPH – souhrnné hlášení za květen 2024
 • DPH – kontrolní hlášení za květen 2024
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024)

Neděle 30. 6. 2024

 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daňové termíny červenec 2024

Pondělí 1. 7. 2024

 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. Kalendářní čtvrtletí roku 2024
 • daň z příjmů – podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024
 • daň z neočekávaných zisků – podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce
 • oznámení FATCA – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • oznámení CRS (GATCA) – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Středa 10. 7. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 22. 7. 2024

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024
 • daň z příjmů – splatnost paušální zálohy

Čtvrtek 25. 7. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za červen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za červen 2024
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok)
 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně 2. čtvrtletí a za červen 2024
 • DPH – souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
 • DPH – kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024)
 • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024

Středa 31. 7. 2024

 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024

Daňové termíny srpen 2024

Pátek 9. 8. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za červen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

Úterý 20. 8. 2024

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2024
 • daň z příjmů – splatnost paušální zálohy

Pondělí 26. 8. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za červen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2024
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2024 (pokud vznikl nárok)
 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2024
 • DPH – souhrnné hlášení za červenec 2024
 • DPH – kontrolní hlášení za červenec 2024
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2024)

Sobota 31. 8. 2024

 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daňové termíny září 2024

Pondělí 2. 9. 2024

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2024
 • daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu s daní vyšší než 5 000 Kč)

Pondělí 9. 9. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za červenec 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 16. 9. 2024

 • daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
 • daň z neočekávaných zisků – čtvrtletní záloha na daň

Pátek 20. 9. 2024

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2024
 • daň z příjmů – splatnost paušální zálohy

Úterý 24. 9. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za červenec 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

Středa 25. 9. 2024

 • spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2024
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2024 (pokud vznikl nárok)
 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2024
 • DPH – souhrnné hlášení za srpen 2024
 • DPH – kontrolní hlášení za srpen 2024
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2024)

Pondělí 30. 9. 2024

 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. Kalendářní čtvrtletí roku 2024
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2024
 • DPH – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daňové termíny říjen 2024

Čtvrtek 10. 10. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za srpen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 21. 10. 2024

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2024
 • daň z příjmů – splatnost paušální zálohy

Pátek 25. 10. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za srpen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za září 2024
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2024 (pokud vznikl nárok)
 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně za září 2024
 • DPH – souhrnné hlášení za září 2024
 • DPH – kontrolní hlášení za září 2024
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2024)
 • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2024

Čtvrtek 31. 10. 2024

 • DPH – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2025, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31. prosinci 2024 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
 • Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2024

Daňové termíny listopad 2024

Pondělí 11. 11. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za září 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

Středa 20. 11. 2024

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2024
 • daň z příjmů – splatnost paušální zálohy

Pondělí 25. 11. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za září 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2024
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2024 (pokud vznikl nárok)
 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2024
 • DPH – souhrnné hlášení za říjen 2024
 • DPH – kontrolní hlášení za říjen 2024
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2024)

Sobota 30. 11. 2024

 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daňové termíny prosinec 2024

Pondělí 2. 12. 2024

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2024
 • daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu s daní vyšší než 5 000 Kč)

Úterý 10. 12. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za říjen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 16. 12. 2024

 • daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • daň z neočekávaných zisků – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

Pátek 20. 12. 2024

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2024
 • daň z příjmů – splatnost paušální zálohy

Pátek 27. 12. 2024

 • spotřební daň – splatnost daně za říjen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za listopad 2024
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2024 (pokud vznikl nárok)
 • DPH – daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2024
 • DPH – souhrnné hlášení za listopad 2024
 • DPH – kontrolní hlášení za listopad 2024
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2024)

Úterý 31. 12. 2024

 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. Kalendářní čtvrtletí roku 2024
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2024
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Mohlo by vás také zajímat...