OSVČ v režimu paušální daně a nárok na nemocenskou