Kalkulačka mateřské dovolené 2021

Na mateřské dovolené může být žena u před porodem (otec dítěte až po porodu). Délka mateřské dovolené je 28 týdnů na jedno dítě, nebo 37 týdnů na dvojčata. Během mateřské dovolené dostáváte peněžitou pomoc v mateřství.

Na mateřské dovolené může být žena u před porodem (otec dítěte až po porodu). Délka mateřské dovolené je 28 týdnů na jedno dítě, nebo 37 týdnů na dvojčata. Během mateřské dovolené dostáváte peněžitou pomoc v mateřství.

V této kalkulačce mateřské dovolené si můžete spočítat, na jakou podporu od státu máte nárok při narození dítěte. Díky zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2021, se peněžitá pomoc v mateřství mírně zvýšila (týká se hlavně zaměstnanců s vyšším příjmem). Podívejte se na to, kdo má nárok na mateřskou dovolenou a jaké jsou podmínky.

Mateřská dovolená v roce 2021

Na mateřské dovolené může být těhotná žena od začátku 6 – 8 týdne před porodem. Celková délka mateřské dovolené je 28 týdnů (196 dní), pokud se narodí jedno dítě. Pokud by se narodila dvojčata (nebo dokonce vícerčata), pak je délka mateřské dovolené 37 týdnů (256 dní).

Na mateřské dovolené může být i muž (otec dítěte). Na rozdíl od ženy, ale může být muž na mateřské až po porodu. A to až od začátku 7 týdne po porodu. Muž má také nárok na kratší mateřskou. Má ji o 6 týdnů kratší než žena.

Muž a žena se také mohou domluvit, že se na mateřské dovolené vystřídají. Pak by například žena mohla být na mateřské 14 týdnů a muž dalších 14 týdnů. Nebo je možná i jiná kombinace.

Kalkulačka – výpočet peněžité pomoci v mateřství v roce 2021

Během mateřské dovolené je obvykle vyplácena peněžitá pomoc v mateřství. Na tu mají nárok jak zaměstnanci, tak i OSVČ (pro ně jsou trochu jiné podmínky). U zaměstnanců se výpočet provádí na základě hrubé mzdy:

Kalkulačka mateřská 2021
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Kolik je mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) v roce 2021?

Pokud budete v roce 2021 na mateřské dovolené, pak vás určitě bude zajímat, kolik byste mohli dostat. Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) je ve výši 70% z vyměřovacího základu:

 • Při hrubé mzdě do 36 000 Kč měsíčně je to cca 70% z hrubé mzdy
 • Při vyšším platu se projeví redukční hranice a reálně je tak mateřská menší procento z celkové mzdy (vždy je to ale 70% z redukovaného vyměřovacího základu)
 • Pro výpočet mateřské jsou rozhodující příjmy v posledním zaměstnání za posledních 12 měsíců
 • Pokud jste v posledním zaměstnání kratší dobu, pak se může výpočet provádět i za kratší dobu

Zvláště pro zaměstnance s vyšší hrubou mzdou, jsou podstatné redukční hranice. Ty se totiž nejvíce projeví u lidí s vyšší mzdou.

Denní vyměřovací základ pro výpočet mateřské

Denní vyměřovací základ pro výpočet mateřské se určí tak, že se sečtou všechny hrubé příjmy za posledních 12 měsíců, které se vydělí počtem kalendářních dní. Pokud byste měli hrubou mzdu 45 000 Kč, pak by zjednodušený výpočet denního vyměřovacího základu vypadal takto:

 • 12 * 45000 = 540 000 Kč
 • Počet dní je 365 = 540 000 / 365 = 1479,45 Kč
 • Denní vyměřovací základ je 1479,45 Kč

Reálný výpočet je ale složitější. Každý měsíc nemusíte mít stejnou výplatu. Pokud jste v posledních 12 měsících byli na nemocenské, pak to také hraje roli. Dny v pracovní neschopnosti (a nemocenské dávky) se do výpočtu nezahrnou. A další věci, které ale pro zjednodušení můžeme nyní zanedbat.

Redukční hranice pro výpočet mateřské v roce 2021

Při výpočtu mateřské se aplikují tyto redukční hranice:

 • První redukční hranice = do 1182 se započítá 100%
 • Druhá redukční hranice = od 1182 do 1773 Kč se započítá 60%
 • Třetí redukční hranice = od 1773 do 35454 Kč se započítá 30%
 • Nad 3545 Kč se nezapočítá nic

V praxi by tak výpočet mateřské vypadal tak, že u hrubé mzdy 45 000 Kč jsme si spočítali denní vyměřovací základ 1479,45 Kč:

 • Do částky 1182 se započítá 100% = 1182 Kč
 • Z toho co je nad 1182 (297,45) se započítá 60% = 178,47 Kč
 • Celkový redukovaný vyměřovací základ bude = 1361 Kč
 • Mateřská bude 70% = 953 Kč za jeden den

Výpočet maximální mateřské v roce 2021

Z toho, jak jsou od 1. 1. 2021 nastaveny redukční hranice vyplývá, i maximální mateřská. Bez ohledu na to, jak vysokou byste měli mzdu, nemůžete dostat více než 1449 Kč na jeden den. To je dáno tím, že u denního vyměřovacího základu se nad 3545 Kč, už nic dalšího nezapočítá

 • Maximální mateřská 2021 = 1449 Kč na jeden den
 • Maximální mateřská 2021 = 43 470 Kč na měsíc (30 dní)
 • Maximální mateřská 2021 = 284 004 Kč za 28 týdnů (196 dní)

Kdo má nárok na mateřskou v roce 2021?

Mezi základní podmínky pro nárok na mateřskou patří to, že musíte být zaměstnaní, nebo podnikat jako OSVČ (a platit si nemocenské pojištění). Minimální doba nemocenského pojištění je 270 dní za poslední dva roky před začátkem mateřské.

V době začátku PPM, musíte být zaměstnaní (nebo si jako OSVČ platit nemocenské pojištění). Nebo to musí být maximálně 180 dní od skončení posledního zaměstnání (ve kterém bylo zahájeno těhotenství). Těchto až 180 dní je ochranná doba pro nárok na mateřskou.

Mohlo by vás také zajímat...