Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) a nárok na neschopenku a nemocenskou 2024

Na placenou neschopenku, může být nárok i u dohody o pracovní činnosti (DPČ). Nutnou podmínkou je ale účast na nemocenském pojištění (u DPČ je to při příjmu od 4 000 Kč). Základní podmínky pro nárok na nemocenské dávky, jsou v podstatě stejné, jako u zaměstnanců.

Na placenou neschopenku, může být nárok i u dohody o pracovní činnosti (DPČ). Nutnou podmínkou je ale účast na nemocenském pojištění (u DPČ je to při příjmu od 4 000 Kč). Základní podmínky pro nárok na nemocenské dávky, jsou v podstatě stejné, jako u zaměstnanců.

Zaměstnanci, kteří onemocní, nebo se jim stane nějaký úraz, mají obvykle nárok na placenou neschopenku (náhradu mzdy za nemoc a nemocenské dávky). Jak je to ale s nárokem na nemocenskou při práci na dohodu o pracovní činnosti?

Dohoda o pracovní činnosti a nárok na neschopenku

Při nemoci nebo úrazu, může být nárok na neschopenku i při práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Co se týká případného nároku na „placenou neschopenku“ – tedy na nároku na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele a nároku na nemocenské dávky – tak ten nemusí být „automaticky“.

U dohody o pracovní činnosti je to jiné, než při práci v pracovním poměru. Roli hraje mimo jiné i výše příjmu.

Resp. nárok na neschopenku ve smyslu nějakého potvrzení o pracovní neschopnosti, má nárok asi každý, kdo takové potvrzení z nějakého důvodu potřebuje (tedy například i nezaměstnaný, který potřebuje „omluvenku“ pro Úřad práce). Na neschopence je tedy možné být, i bez nároku na nemocenské dávky.

Kdy je nárok na nemocenskou při práci na dohodu DPČ?

Aby mohl být nárok na nemocenské dávky (na placenou neschopenku), tak musí být zaměstnanec účastníkem nemocenského pojištění.

Nemocenské pojištění, je něco jiného než zdravotní pojištění. Nemocenské pojištění, platí za své zaměstnance zaměstnavatel (v rámci povinných odvodů na sociální pojištění). Po nástupu do nového zaměstnání, obvykle ihned vzniká i účast na nemocenském pojištění.

Jiné je to u podnikatelů (OSVČ). Živnostníci si musí platit nemocenské pojištění sami. Pokud si ho platí alespoň 3 měsíce, pak mohou mít nárok na nemocenské dávky pro OSVČ.

Poznámka: Aktuálně se připravuje změna – od začátku roku 2024, by si měli část nemocenského pojištění platit i zaměstnanci. Vláda plánuje, že by se z výplaty kromě současného zdravotního a sociálního (důchodového) pojištění, nově strhávalo i nemocenské pojištění. U zaměstnanců by se jednalo o 0,6% z hrubé mzdy. Toto „nové“ nemocenské pojištění, by se někdy mohlo týkat i práce na dohodu DPČ (méně často i práce na dohodu DPP).

Nemocenské pojištění u dohody o pracovní činnosti v roce 2024

Za zaměstnance v pracovním (nebo služebním) poměru, odvádí zaměstnavatel nemocenské pojištění téměř vždy (existuje několik výjimek, ale těmi se nyní nebudeme zabývat). I to je jeden z důvodů, proč mají zaměstnanci nárok na nemocenskou, hned od prvního dne v novém zaměstnání (nebo případně i po skončení pracovního poměru).

U dohody o pracovní činnosti (DPČ) se ale povinné odvody (včetně nemocenského pojištění), platí jenom někdy. Obvykle je to při příjmu od 4 000 Kč měsíčně (a více).

Tento limit, pro vznik účasti na nemocenském pojištění, se průběžně zvyšuje. V roce 2024 je to od 4 000 Kč.

Pokud je příjem u DPČ do 3999 Kč, tak se z výplaty nestrhává sociální a zdravotní pojištění (a zaměstnavatel neplatí ani nemocenské pojištění). Z příjmu do 3999 Kč, se platí jenom daň 15%.

Poznámka: U dohody o provedení práce (DPP), platí jiné podmínky. Tam jsou povinné odvody placeny až při příjmu nad 10 000 Kč. Do 10 tisíc Kč hrubého měsíčně, se neplatí sociální a zdravotní pojištění a strhává se pouze daň 15%.

Nárok na nemocenskou od zaměstnavatele u dohody DPČ

Máte-li u dohody DPČ dostatečně vysoký příjem, a jsou-li splněny i všechny ostatní podmínky, pak je nárok na nemocenskou od zaměstnavatele. Zaměstnavatel platí náhradu mzdy za nemoc, během prvních 14 dní neschopenky.

Výpočet nemocenské od zaměstnavatele, bude u dohody o pracovní činnosti stejný (podobný), jako u zaměstnanců v pracovním poměru.

I u dohody DPČ, by se měla nemocenská od zaměstnavatele vypočítat z průměrného výdělku. Na nemocenskou je nárok za neodpracované hodiny. Pokud u dohody není stanovena pevná týdenní pracovní doba, pak by se pro výpočet nemocenské měla použít „fiktivní“ týdenní pracovní doba.

Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc, můžete vyzkoušet klasickou kalkulačku pro výpočet nemocenské od zaměstnavatele v roce 2024.

Nárok na nemocenské dávky od státu i dohody DPČ

Pokud jsou splněny příslušné podmínky – tj. účast na nemocenském pojištění v měsíci, kdy začala neschopenka, nebo alespoň ve 3 předchozích měsících, před začátek neschopenky, pak může být nárok i na nemocenské dávky od státu.

Nemocenské dávky, jsou vypláceny od 15 dne neschopenky. Nemocenská se platí za všechny kalendářní dny, a postupně se zvyšuje (z úvodních 60% na 66% a následně až na 72%).

Pro výpočet nemocenských dávek od 15 dne neschopenky, můžete vyzkoušet klasickou kalkulačku pro výpočet nemocenské v roce 2024.

Nárok na nemocenskou po skončení dohody o pracovní činnosti

Zaměstnanci mají nárok na nemocenskou, i když neschopenka začne až po skončení zaměstnání. U zaměstnanců je pro nárok na nemocenské dávky, ochranná doba 7 kalendářních dní.

Pokud neschopenka začne do 7 dní od skončení zaměstnání, pak je nárok na nemocenskou (po skončení zaměstnání už ale zaměstnavatel neplatí náhradu mzdy nemoc).

U dohody, to ale s nárokem na nemocenskou po skončení zaměstnání, není tak jednoduché. Například u dohody o provedení práce (DPP), není žádná ochranná doba pro nárok na nemocenskou.

U dohody o pracovní činnosti, je ochranná doba pro nárok na nemocenskou jen v některých případech.

Nesmí se jednat o zaměstnání malého rozsahu, nesmí se jednat o starobního nebo invalidního důchodce (III. stupeň). Nesmí se jednat o zaměstnání sjednané jen na dobu dovolené v jiném zaměstnání, a jsou i další omezení.

Kdo platí nemocenskou po skončení dohody o pracovní činnosti?

Pokud jsou u „dohodáře“ splněny podmínky pro nárok na nemocenskou, pak je nemocenská vyplácena i po skončení dohody DPČ. Resp. může být nárok na nemocenské dávky od státu (od 15 dne neschopenky).

Jak dlouho je nárok na nemocenské dávky u DPČ?

Podmínky pro nárok na nemocenské dávky, jsou stejné jako u zaměstnanců. Na nemocenské dávky, může být nárok až po dobu 380 dní.  Následně může být nárok i na prodloužení (až o dalších 350 dní).

V některých případech, ale může být neschopenka ukončena už po 180 dnech. To platí pro situace, kdy je zdravotní stav stabilizovaný a je možné vykonávat i nějakou jinou pracovní činnost.

Vycházky a kontrola během neschopenky DPČ

Během neschopenky, platí stejné povinnosti – dodržování léčebného režim a povolených vycházek.

Vycházky může povolit lékař (záleží ale na jeho rozhodnutí a na aktuálním zdravotním stavu – na vycházky během neschopenky, není nějaký „automatický“ nárok).

Maximální doba vycházek během neschopenky, může být 6 hodin a pouze v době od 7:00 do 19:00.

I pro neschopenku DPČ platí, že mimo dobu vycházek je nutné být doma. I na „dohodáře“ s neschopenkou, může přijít kontrola. A pokud nemocného nezastihne doma, pak hrozí příslušné sankce.

Mohlo by vás také zajímat...